AANPAK

Dezelfde overtuigingen en ideeën die de problemen veroorzaakten zullen het probleem niet oplossen

JOUW UITDAGINGEN

Er zijn vele externe uitdagingen zoals de energiecrisis, de klimaatcrisis, arbeidsmarktkrapte, gezondheidscrisissen, geopolitieke spanningen, toename artificiële intelligentie,… De wereld verandert sneller dan ooit.

Hiermee hangen ook veel interne uitdagingen samen in organisaties. Traditionele organisatiestructuren botsen op weerstand of kraken, de werkdruk neemt toe, veel langdurig zieken, digitalisering verloopt traag of stroef,…

WIJ DOEN HET
ANDERS!

Copy-paste van vernieuwende organisatiemodellen of –aanpakken bieden ook geen of te weinig oplossing en is een grote tijds –en financiële investering.

Wij doen het anders.

ONZE UNIEKE AANPAK

Menselijke ontwikkelingsdynamieken in relatie tot een organisatiestructuur eten cultuur en strategie als ontbijt

 • Wij werken op een integratieve en multi-dimensionele manier aan én in je organisatie op individueel, team –en organisatie niveau
 • We kijken en werken op systemische wijze aan en in je organisatie.
 • We werken aan ‘Inzichten – Reflecteren – Doen’.
 • We integreren de laatste wetenschappelijke inzichten van mens -en organisatieontwikkeling mee in je organisatieontwikkeling en verweven dit mee in bestaande, onderbouwde methodieken. We gaan met andere woorden voor de én/én of verdiepende aanpak zoals bvb agile,
  sociocratie, lean,…
 • We werken met de Dynamic Collaboration aanpak waarbij we drie verborgen dimensies in organisatieontwikkeling integreren.
  1. Individuele perspectiefinname en autonome besluitsvorming = INDIVIDU
  2. Rolbijdragen en rol interafhankelijkheden = ORGANISATIE
  3. Teamdynamieken en Tussen Teamsdynamieken = TEAM
 • We werken met analoge en digitale tools ( =Dynamic Collaboration Applicatie) om zaken helder, inzichtelijk en onderbouwd te krijgen.

We co-creëren humaan, betekenisvol en bewust(zijns)verruimend werken in plaats van mechanistisch of opgesplitst samenwerken.

PROCES

Gratis Samen-denkwerk-scan invullen
-> Intake gesprek (vrij van verplichtingen)

-> Verkennende workshop om elkaar en de uitdagingen van je organisatie te leren kennen
-> Organisatie- of managementscan (optioneel)
-> Intern en extern co-creatieteam samenstellen
-> Choreografie van interventies op individueel-, team -en/of organisatieniveau

GET IN TOUCH

Multi Organised
hello@multiorganised.be
+32 489 73 88 98
Antwerpen
BE 0738.795.352